Brief aan raadsleden A'dam over ongedocumenteerden in LVV

Vrouwen tegen Uitzetting VTU, een netwerk dat al jaren actief is als belangenbehartiger en ondersteuner van asielzoekers in de stad,  wendt zich tot u namens een groep ongedocumenteerden die op straat gezet worden uit de LVV-Amsterdam. Zij komen nu weer in het asielgat terecht dat gaapt in het overheidsbeleid: zij mogen niet in Nederland blijven, maar kunnen ook nergens heen. Wij hoeven u niet te vertellen hoezeer deze terugval in de illegaliteit hun mentale belasting verder vergroot.

VTU Jaarverslag 2020 en 2021

In dit gecombineerde jaarverslag over de jaren 2020 en 2021 geeft VTU een overzicht van wat we gedaan hebben en van wat we hebben bereikt. Speciaal voor onze donateurs en subsidiegevers zijn financiële overzichten toegevoegd van de inkomsten en uitgaven.

EEN GOED BEGIN: TWEE PRIJZEN VOOR MARJAN SAX!!

Brief aan B&W Amsterdam over de geplande ontruimingen uit de LVV

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Wij schrijven u inzake de vier kort gedingen die aangespannen zijn door de gemeente Amsterdam tegen deelnemers aan het LVV-project. In alle vier de zaken was het standpunt van de gemeente dat de deelnemer niet meewerkt aan vertrek. Er werd gesteld dat er om die reden een einde moet komen aan de geboden opvang.

Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht

Juristen luiden de alarmklok over het Vreemdelingenrecht

Op 9 april jl. verscheen in het Nederlands Juristenblad (NJB) een uitvoerig artikel van wetenschappers van het Centrum voor Migratierecht van de RU Nijmegen. Het vakblad NJB wordt goed gelezen door wetenschappers, rechters en advocaten.

Het is een eerste resultaat van de door VTU georganiseerde brainstormsessies met wetenschappers en advocaten om – analoog aan het toeslagenschandaal – de misstanden in het asielbeleid breed aan te kaarten.