Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht

Juristen luiden de alarmklok over het Vreemdelingenrecht

Op 9 april jl. verscheen in het Nederlands Juristenblad (NJB) een uitvoerig artikel van wetenschappers van het Centrum voor Migratierecht van de RU Nijmegen. Het vakblad NJB wordt goed gelezen door wetenschappers, rechters en advocaten.

Het is een eerste resultaat van de door VTU georganiseerde brainstormsessies met wetenschappers en advocaten om – analoog aan het toeslagenschandaal – de misstanden in het asielbeleid breed aan te kaarten.

Maartje Terpstra: gendergerelateerde asielmotieven

Positie van de vrouw in de asielprocedure

1.Waarom is speciale aandacht voor de vrouw in de asielprocedure nodig?

Vrouwen kunnen worden blootgesteld aan zeer specifieke vormen van vervolging. Ze worden vlugger blootgesteld aan;

- seksueel geweld

- familiaal/huiselijk geweld


- gedwongen huwelijken

- vrouwenbesnijdenis

- vervolging wegens overschrijding van sociale normen en waarden

- eerwraak

- gedwongen prostitutie

- gedwongen sterilisatie/abortus

Vrouwen Wij Zijn Hier over opvang

Wat is er nodig om een succesvolle opvang te realiseren.

Al bijna 6 jaar voert 'Wij zijn hier' strijd voor een ander asielbeleid en een normaal leven met basale mensenrechten. 'De situatie de afgelopen jaren heeft ons en vele anderen veel energie gekost. Wij vragen daarom de toekomstige gemeenteraad om de aankondigde 24-uursopvang zo spoedig mogelijk te realiseren. Een 24-uursopvang waar wij de nodige rust en veiligheid kunnen vinden en kunnen werken aan onze toekomst in de Nederlandse samenleving', aldus Raaho uit Somalië.