Bedankbrief Ilhaam Awees

Lieve mensen, Na acht jaar van wachten op een onzekere toekomst, een verwarrende en frustrerende situatie, kreeg ik gisteren te horen dat ik hier mag blijven. Een verblijfsvergunning mogen ontvangen, ik kan het niet geloven. Toen mijn advocaat het bevestigde kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik heb de brief twee keer gelezen en naar mijn naam en geboortedatum gekeken om te zien of het echt mijn brief was.

Brandbrief 2 inzake de Asielprocedure

Het vluchtelingverdrag – Genève 1951 – verplicht een land om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging of andere vormen van geweld, de gelegenheid te geven een asielverzoek in te dienen in dat land. Vluchten is een recht.

Een groep van enkele honderden afgewezen asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven maar ook niet terug kunnen, zoekt sinds 2012 in Amsterdam de openbaarheid: Wij Zijn Hier.

Geen vrouw in de kou!

Woensdag 10 december 2014 op het Spui.
GEEN VROUW IN DE KOU!

Dat is het motto van de demonstratie die VTU en de vrouwen van WijZijnHier woensdag 10 december 2014 organiseerden in het kader van de Dag voor de Mensenrechten. Want mensenrechten zijn vrouwenrechten en dag- en nachtopvang is een mensenrecht.

We Are Here 24/7 demo

[English below]

We Are Here24/7: betuig je steun voor de basis van mensenrechten!

Ieder mens heeft recht op een toekomst. Uitgeprocedeerde vluchtelingen kunnen echter geen aanspraak maken op dit recht. We Are Here verzet zich hiertegen en strijdt voor een adequate 24-uurs opvang voor afgewezen vluchtelingen. Zodat ook deze mensen de kans krijgen om een toekomst op te bouwen.

Strafbaarstelling van iIlegaliteit

Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw konden mensen zonder papieren zich inschrijven in het bevolkingsregister en een sofinummer verkrijgen. Zo konden ze legaal werken, een huis huren, deelnemen aan sport- en recreatie-activiteiten, en soms zelfs, als ze premie betaalden, gebruik maken van de sociale zekerheid.
Maar in 1993 kwam de Wet op de Identificatie (Hirsch Ballin), en in 1998 de Koppelingswet (Sorgdrager). Een normaal leven leiden werd onmogelijk. Langzaam maar zeker werden mensen zonder papieren teruggedrongen in de marginaliteit.