Maartje Terpstra: gendergerelateerde asielmotieven

Positie van de vrouw in de asielprocedure

1.Waarom is speciale aandacht voor de vrouw in de asielprocedure nodig?

Vrouwen kunnen worden blootgesteld aan zeer specifieke vormen van vervolging. Ze worden vlugger blootgesteld aan;

- seksueel geweld

- familiaal/huiselijk geweld


- gedwongen huwelijken

- vrouwenbesnijdenis

- vervolging wegens overschrijding van sociale normen en waarden

- eerwraak

- gedwongen prostitutie

- gedwongen sterilisatie/abortus

Vrouwen Wij Zijn Hier over opvang

Wat is er nodig om een succesvolle opvang te realiseren.

Al bijna 6 jaar voert 'Wij zijn hier' strijd voor een ander asielbeleid en een normaal leven met basale mensenrechten. 'De situatie de afgelopen jaren heeft ons en vele anderen veel energie gekost. Wij vragen daarom de toekomstige gemeenteraad om de aankondigde 24-uursopvang zo spoedig mogelijk te realiseren. Een 24-uursopvang waar wij de nodige rust en veiligheid kunnen vinden en kunnen werken aan onze toekomst in de Nederlandse samenleving', aldus Raaho uit Somalië.

Activiteiten VTU in 2017

In het afgelopen jaar is het asielbeleid er helaas niet humaner of beter op geworden. Op het politieke vlak bleek bovendien dat tijdens de lange maanden van het demissionaire kabinet in Den Haag alles stil lag. Het plan om in alle rust kennis te maken met nieuwe Kamerleden, mislukte doordat de meeste fracties nog niet hadden vastgesteld wie hun woordvoerder asiel werd.

Afgewezen Ethiopisch-Eritrese asielzoekers kunnen nergens heen

Tot nog toe is er geen enkele partij of regering met voorstellen gekomen om het asielgat sluitend te krijgen en tot een oplossing te komen voor hen die niet mogen blijven maar ook niet terug kunnen: zonder documenten krijg je geen status maar is ook terugkeer vaak onmogelijk. Een groeiende groep afgewezen asielzoekers bevolkt de straten van de steden, burgemeesters worden met de problemen van dakloze asielzoekers geconfronteerd, maar ontvangen geen staatshulp voor een oplossing.

Bedankbrief Ilhaam Awees

Lieve mensen, Na acht jaar van wachten op een onzekere toekomst, een verwarrende en frustrerende situatie, kreeg ik gisteren te horen dat ik hier mag blijven. Een verblijfsvergunning mogen ontvangen, ik kan het niet geloven. Toen mijn advocaat het bevestigde kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik heb de brief twee keer gelezen en naar mijn naam en geboortedatum gekeken om te zien of het echt mijn brief was.