Gezamenlijke verklaring VTU e.a. organisaties voor het rondetafelgesprek over de tentenkampen...

Voor het rondetafelgesprek over de tentenkampen van vluchtelingen In Den Haag en Amsterdam op dinsdag 23 oktober 2012

De hoofdeis van de asielzoekers is: gezamenlijke opvang op een veilige plek en heropening van hun dossiers.

 De hoofdklachten van de vluchtelingen in de tentenkampen zijn:

Amnesty nav tentenkamp Ter Apel: Demonstrerende uitgeprocedeerden hebben recht op basale zorg

Demonstrerende uitgeprocedeerden hebben recht op basale zorg

22 mei 2012
Sinds 8 mei 2012 demonstreert een groep uitgeprocedeerde asielzoekers bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Zij verzetten zich tegen terugkeer naar hun land van herkomst en het feit dat aan hen in Nederland opvang en basale voorzieningen worden onthouden.