Samen kan het Anders! organiseert demonstratie Vluchtelingen zijn mensen!

Zaterdag 19 mei Maastricht
13.00 uur voorkant NS station, optocht door Maastricht, 14:00 uur Bredestraat 19, 15:00 uur einde.

Vluchtelingen zijn mensen!
Wij roepen de bevolking van Limburg, haar burgers en haar organisaties op om ons te steunen in de strijd voor een rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid. Wij, onderstaande organisaties en burgers, hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke teleurstelling en verdriet over het huidige, onrechtvaardige en inhumane Nederlandse vluchtelingenbeleid. Wij richten onze actie op:

No Border organiseert Lawaai-estafette en bustour

Zondag 6 mei, diverse steden: lawaai-estafette bij drie illegalenbajessen

Wat er zich precies tussen de muren van de illegalenbajessen afspeelt, probeert de overheid angstvallig stil te houden. De gevangenissen zijn met opzet op afgelegen plekken gebouwd en de verhalen van gevangenen komen niet snel naar buiten. Deze stilte moet worden doorbroken, aldus het No Border-netwerk Nederland. Een door het netwerk geregelde bus zal op 6 mei langs drie illegalenbajessen rijden om daar een lawaaidemonstratie te houden.

Indrukwekkende ligactie VTU op de Dam, zaterdag 14 april

Het protest richtte zich in de eerste plaats tegen het op straat zetten van vluchtelingen en pleitte voor fatsoenlijke opvang. Hoe het is om op straat te staan werd indrukwekkend verbeeld toen tegen kwart over drie ruim 150 van de aanwezigen op de Dam op matjes en kleden gingen liggen, waarbij ze bordjes omhoog hielden met de namen van tientallen vluchtelingen die op dit moment in Nederland op straat staan en van wie de namen één voor één werden voorgelezen door de presentatoren Myra ter Meulen en Solmaz Mahmoudi.

ASIELZOEKERS: WAT ZIJN DE CIJFERS?

11.590 asielzoekers in 2011
Het regeer- en gedoogakkoord 2010 bevat maatregelen om de immigratiestroom naar Nederland in te dammen. De toestroom asielzoekers is hier een onderdeel van: de regering acht een reductie van het aantal asielzoekers van 25% gewenst, en gaat zich hiervoor inzetten. Maar om hoeveel asielzoekers gaat het eigenlijk?

TEGEN HET OP STRAAT ZETTEN VAN VLUCHTELINGEN, VÓÓR FATSOENLIJKE OPVANG

1. In beroep
Vluchtelingen die in beroep gaan tegen de uitslag van hun asielprocedure, staan op straat!
De algemene asielprocedure neemt 8 dagen in beslag; tweederde van de aanvragers krijgt binnen die 8 dagen een afwijzing. Wie daartegen in beroep gaat, heeft in beginsel niet het recht om de uitkomst van dat beroep in Nederland af te wachten, is dus uitzetbaar.