Indrukwekkende ligactie VTU op de Dam, zaterdag 14 april

Het protest richtte zich in de eerste plaats tegen het op straat zetten van vluchtelingen en pleitte voor fatsoenlijke opvang. Hoe het is om op straat te staan werd indrukwekkend verbeeld toen tegen kwart over drie ruim 150 van de aanwezigen op de Dam op matjes en kleden gingen liggen, waarbij ze bordjes omhoog hielden met de namen van tientallen vluchtelingen die op dit moment in Nederland op straat staan en van wie de namen één voor één werden voorgelezen door de presentatoren Myra ter Meulen en Solmaz Mahmoudi.

ASIELZOEKERS: WAT ZIJN DE CIJFERS?

11.590 asielzoekers in 2011
Het regeer- en gedoogakkoord 2010 bevat maatregelen om de immigratiestroom naar Nederland in te dammen. De toestroom asielzoekers is hier een onderdeel van: de regering acht een reductie van het aantal asielzoekers van 25% gewenst, en gaat zich hiervoor inzetten. Maar om hoeveel asielzoekers gaat het eigenlijk?

TEGEN HET OP STRAAT ZETTEN VAN VLUCHTELINGEN, VÓÓR FATSOENLIJKE OPVANG

1. In beroep
Vluchtelingen die in beroep gaan tegen de uitslag van hun asielprocedure, staan op straat!
De algemene asielprocedure neemt 8 dagen in beslag; tweederde van de aanvragers krijgt binnen die 8 dagen een afwijzing. Wie daartegen in beroep gaat, heeft in beginsel niet het recht om de uitkomst van dat beroep in Nederland af te wachten, is dus uitzetbaar. 

KINDERRECHTEN ONDER DRUK IN DE GEZINSOPVANGLOCATIES

Wat zijn gezinsopvanglocaties?
Sinds de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag in 2009 dat kinderen niet dakloos mogen worden gemaakt, worden uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen overgeplaatst naar een van de twee speciaal hiervoor ingerichte gezinsopvanglocaties in Katwijk en Gilzen-Rijen. Defence for Children en UNICEF Nederland hebben een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden daar. Hun rapport leidt tot de conclusie dat de kinderrechten in de gezinsopvanglocaties onder druk staan. Hieronder enkele punten uit dit rapport.