Drie redenen om erbij te zijn!

Dit schreef Jazie Veldhuyzen van BIJ1 over de DEMO zaterdag 28 april:

Amsterdam BIJ1 aanwezig bij de demonstratie Solidarity with Refugees: We Are Here!

We geven jou drie redenen waarom het belangrijk is dat jij ook bij deze demonstratie aanwezig bent.

1. Ongedocumenteerde mensen worden hun basisrechten ontzegd. Zelfs in de gevallen dat mensen niet terug kunnen naar het land van herkomst, krijgen zij geen toegang tot reguliere huisvesting, zorg, onderwijs en werk.

2. Extreemrechtse groepen intimideren vluchtelingen en misbruiken de onmenselijke situatie waar Wij Zijn Hier in vast zit om hun fascistische en nazistische gedachtengoed te verspreiden.

3. De onderhandelingen voor de nieuwe coalitie in Amsterdam zijn op dit moment gaande. Verschillende van de onderhandelende partijen hebben aangegeven te streven naar een duurzame oplossing omtrent de situatie van ongedocumenteerde mensen.

Des te meer mensen aanwezig zijn op de demonstratie des te luider onze boodschap is: geen mens is illegaal! Iedereen in Amsterdam moet aanspraak kunnen maken op dezelfde basisrechten!