Asielzoekers: wat zijn de cijfers?

 

 

13.300 asielzoekers in 2010

Het regeer- en gedoogakkoord 2010 bevat maatregelen om de immigratiestroom naar Nederland in te dammen. De toestroom asiel-zoekers is hier een onderdeel van: de regering acht een reductie van het aantal asiel-zoekers van 25% gewenst, en gaat zich hiervoor inzetten. Om hoeveel asielzoekers gaat het eigenlijk?

De laatste jaren komen er tussen de 10.000 en de 15.000 mensen naar Nederland met een asielverzoek. Volgens de cijfers van het CBS waren het er in 2010 13.300. Dat waren er al 11% minder dan in 2009. 

6400 verblijfsvergunningen?

De IND geeft een percentage van 48% van ingewilligde asielverzoeken in 2010. We kunnen dit percentage niet zonder meer op die 13.300 van 2010 toepassen, omdat de afhandeling van een asielverzoek jaren kan duren, en het aantal ingewilligde asielverzoeken geflatteerd kan zijn door de vertraagde afhandeling van het Generaal Pardon 2006. Maar als we toch aannemen dat 48% van de 13.300 asielverzoeken in 2010 op enig moment ingewilligd zal worden, dan zou dat betekenen dat uiteindelijk ongeveer 6400 asielzoekers uit 2010 een verblijfsvergunning krijgen.

 

150.000 immigranten in 2010

Ter vergelijking: de laatste cijfers van het CBS wijzen uit dat er in 2010 150.000 immigranten naar Nederland gekomen zijn, iets minder dan 1 procent van de Nederlandse bevolking. Meer dan de helft van deze immigranten is afkomstig uit EU-landen. Onder hen zijn veel arbeidsmigranten, waaronder een groot aantal Polen. Daarna komen de gezins-migranten en volgmigranten, mensen dus die zich bij hun in Nederland woonachtige partner of gezin komen voegen. Ook het aantal kennismigranten is aanzienlijk, en tenslotte zijn er ook nog de remigranten, Nederlandse burgers die na een verblijf in het buitenland naar Nederland terugkeren.

 

118.000 emigranten in 2010

De laatste jaren emigreerden er meer mensen uit Nederland dan er naar Nederland immigreerden, en was er dus een negatief migratiesaldo. In 2010 is de emigratie ten opzichte van de immigratie weer iets gedaald, zodat het migratiesaldo weer positief is. Met 118.000 emigranten in 2010 komt het migratiesaldo voor dat jaar dus op 32.000.

Informatie Alied Blom bij de actie Vluchten doe je uit bittere noodzaak. Vluchtelingen zijn geen criminelen, georganiseerd  door Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) op 11 maart 2011 in het kader van Internationale Vrouwendag. VTU is een netwerk van Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen met en zonder verblijfs-vergunning. Het netwerk zet zich in voor een goed asielbeleid en aandacht voor de positie van vrouwelijke vluchtelingen.

www.vrouwentegenuitzetting.nl  vtu@xs4all.nl   bankrekening 7814705