Actie voor Kinderpardon

Defence for Children pleit voor kinderrechtelijke stok achter de deur

19 december 2011 

Op internet is een actie voor een Kinderpardon gestart. Het initiatief wil een verblijfsvergunning voor asielzoekerskinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn. Defence for Children strijdt samen met de vereniging Wij Blijven! al langer voor een verblijfsrecht van kinderen die in Nederland geworteld zijn geraakt. Het Kinderpardon zou een oplossing bieden voor veel kinderen die nu in angst leven ooit uitgezet te worden, maar dit is een korte termijn oplossing. Defence for Children vindt dat ook de rechten van de kinderen van morgen gerespecteerd moeten worden.

Kinderen die na lang verblijf in Nederland alsnog worden uitgezet, lopen grote kans op schade. Dat hebben de wetenschappers Kalverboer en Zijlstra aangetoond. Hun notitie is ondertekend door 23 collega's uit de psychiatrie en psychologie. Na vijf jaar is het niet meer mogelijk om uitgeprocedeerde kinderen uit te zetten zonder dat zij daarbij schade in hun ontwikkeling oplopen. Dat is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Dat vindt ook de Kinderombudsman. Ook de Adviescommissie Vreemdelingenzaken beschreef dit risico op schade in hun laatste advies aan de minister voor Immigratie en Asiel. Samen met Wij Blijven! bepleit Defence for Children dat er een nieuwe regeling in de Vreemdelingenwet komt waarmee kinderen na vijf jaar verblijf in Nederland een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Wetsvoorstel gewortelde kinderen
Een belangrijke stap in de goede richting is gezet met het wetsvoorstel van de PvdA/Christenunie over in Nederland gewortelde asielzoekerskinderen. Daarin is in ieder geval erkend dat kinderen door het enkele feit dat ze lang in Nederland zijn, rechten opbouwen. Defence for Children pleit echter voor  twee belangrijke aanpassingen van het wetsvoorstel. De termijn van acht jaar is echt te lang voor kinderen. Vijf jaar onzekerheid is voor elk kind meer dan genoeg. Bovendien is het onrechtvaardig dat het kind per se asiel moet hebben aangevraagd; ook kinderen die een andere vergunning hebben aangevraagd, kunnen immers in Nederland geworteld zijn geraakt. De actie voor het Kinderpardon hanteert dezelfde criteria als het wetsvoorstel van de PvdA/Christenunie.

Een gunst is nog steeds geen recht
Een Kinderpardon zou een oplossing bieden voor naar schatting driekwart van de driehonderd leden die Wij Blijven! nu telt. Voor deze kinderen zou Defence for Children ontzettend blij zijn als de actie een succes wordt. Om die reden heeft Defence for Children de petitie ondertekend. Tegelijkertijd vinden wij dat een 'pardon' geen recht doet aan normen die het Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Bescherming van Rechten van de Mens stellen. Kinderen beschermen tegen elke vorm van een schade is een verplichting die de overheid niet alleen vandaag heeft. Bij zo'n belangrijke opdracht hoort een wettelijke regeling die kinderen voor eens en voor altijd behoedt voor de extreem lange onzekerheid die in Nederland gewortelde migrantenkinderen nu ervaren over de vraag waar hun thuis is. Wanneer de verblijfsprocedures sneller, zorgvuldiger en beter sluitend worden, hoopt Defence for Children dat zo'n wettelijke regeling voor gewortelde kinderen in de toekomst niet gebruikt hoeft te worden. Laat het een dode letter in de wet zijn, maar een belangrijke kinderrechtelijke stok achter de deur. 
 
Voor meer informatie: Defence for Children, 071 – 5160980.