INITIATIEFWET GEWORTELDE KINDEREN

In 2009 dienden Spekman (PvdA) en Anker (CU) een motie in de Tweede Kamer in, waarin de minister opgeroepen werd een verblijfsvergunning te verlenen aan kinderen die hier geworteld zijn. De motie werd aangenomen, maar de minister legde deze naast zich neer.

In 2010 diende Spekman, nu met Voordewind (CU), de initiatiefwet Gewortelde kinderen in, waarin verblijfsvergunningen geregeld worden voor kinderen die 1) acht jaar of langer in Nederland gewoond hebben, en die 2) gedurende die acht jaar steeds in procedure zijn geweest, 3) hun verblijf niet moedwillig hebben gerekt met procedures, 4) hun lange wachttijd mede toe kunnen schrijven aan de overheid en die 5) vóór hun 21ste een beroep doen op de wet.
Op dit moment telt Nederland 800 à 1000 van deze gewortelde kinderen.

Als gewortelde kinderen uitgezet worden naar een voor hen onbekend land, raken zij beschadigd in hun emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Een wet waarin het belang van deze kinderen neergelegd is, garandeert dat dit soort beschadigingen voortaan voorkomen worden.

Een regeling bij wet heeft de voorkeur boven de toepassing van de discretionaire bevoegdheid van de minister. Deze bevoegdheid is immers bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, en niet voor het uitvoeren van een categoriaal beleid. De kinderen waar het hier om gaat, vormen een helder afgebakende categorie, en daar is het instrument van de discretionaire bevoegdheid niet voor bedoeld.

De petitie Kinderpardon.nu is een initiatief van GroenLinks in januari 2012 om steun te verwerven voor de initiatiefwet van PvdA en CU. Ruim 128.000 mensen hebben de petitie op internet ondertekend: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en ruim 170 andere gemeenten hebben zich achter het kinderpardon geschaard.                         

Onderteken de petitie Kinderpardon.nu!

Word lid van de vereniging Wij Blijven!                                           info@defenceforchildren.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.