Persbericht Brandbrief 5

PERSBERICHT: Buitenschuldprocedure niet voor vluchtelingen.

Al meer dan 3 jaar vraagt de groep afgewezen vluchtelingen in Amsterdam die actief is onder de naam WIJ ZIJN HIER aandacht voor een lacune in de Vreemdelingenwet waar zij het slachtoffer van zijn. Het merendeel van deze vluchtelingen is afkomstig uit een land in oorlog (Somalië, Libië, Jemen, Zuid-Sudan, Congo), of kan bij terugkeer mishandeling, marteling of de dood tegemoet zien (Eritrea, Ethiopië). Er staan hun echter geen effectieve rechtsmiddelen ter beschikking om aan te tonen dat zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken omdat terugkeer voor hen te gevaarlijk is. Weliswaar kent het Nederlandse vreemdelingenrecht een buitenschuldprocedure, maar die is bedoeld voor vreemdelingen die verstrikt zijn geraakt in ‘administratieve’ problemen met de ambassade van hun land, en is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land. Gevaren die de vreemdeling bedreigen bij terugkeer kunnen in de buitenschuldprocedure principieel niet als beletstel voor het vertrek ingebracht worden.

WIJ ZIJN HIER heeft reeds een aantal brandbrieven verstuurd naar de Tweede Kamer over aspecten in de asielprocedure die tot onterechte afwijzingen leiden: de eerste brandbrief ‘Zonder papieren geen asiel’ stelt het feit aan de orde dat veel asielzoekers zijn afgewezen op grond van het enkele feit dat ze geen identiteitsdocumenten kunnen overleggen; in de tweede brandbrief zijn wij ingegaan op de van vele kanten bekritiseerde en vaak volstrekt onbruikbare taalanalyse die wordt afgenomen als de IND twijfelt aan de opgegeven herkomst van de asielzoeker; de derde brandbrief zet de onmogelijke eisen uiteen die de IND stelt aan een herhaald asielverzoek HASA, terwijl de vierde brandbrief de uitzichtloze situatie van de Ethiopische Oromo’s in Nederland als onderwerp heeft.

De brandbrief over de buitenschuldprocedure treft u hierbij aan; de voorgaande brieven zijn beschikbaar in de persmap ‘Brandbrieven: fouten in de asielprocedure’ op de website van Wij Zijn Hier: www.wijzijnhier.org.

Voor meer informatie: Alied Blom aliedblom@gmail.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. - Mieke Maassen vtu@xs4all.nl