VTU organiseert mee: DEMONSTRATIE - 23 MAART

 

Geen

 

Tijd voor protest!

Demonstratie ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’ – 23 maart – Amsterdam
Mars vertrekt 13:00 vanaf Vluchtkerk Amsterdam
Erik de Roodestraat 16 – goed bereikbaar via tram en metro.
Manifestatie op het Museumplein vanaf 14:30
Sprekers, actie en een ééndaags tentenkamp.

Per jaar wordt van duizenden vluchtelingen het verzoek om asiel afgewezen. Dit zijn wij, de ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ die volgens de Nederlandse overheid terug moeten naar ons land. Maar in een groot deel van de gevallen is dat onmogelijk. Omdat het land van herkomst niet de juiste papieren verstrekt, ons niet meer accepteert, of omdat we moeten terugkeren naar landen waar het, ook volgens onafhankelijke waarnemers zoals Amnesty International, niet veilig is. Wij worden ‘illegaal’ verklaard en veranderen zo in dakloze en rechteloze mensen. Zonder toegang tot zorg, onderwijs, werk en bescherming. Daarbij worden we dagelijks geconfronteerd met het risico op gevangenschap en deportatie. We worden behandeld alsof we geen mensen meer zijn.

Onmenselijk Nederlands beleid
De omstandigheden waarin asielzoekers worden opgesloten in Nederland, zijn slechter dan die van een crimineel. Opsluiting kan oplopen tot wel 18 maanden zonder dat wij ooit een strafbaar feit hebben gepleegd. De detentie kan, na vrijlating, ieder moment opnieuw plaatsvinden. Met de komst van het nieuwe kabinet wordt ons verblijf in Nederland ook nog eens strafbaar gesteld. Maar uitgeprocedeerde asielzoekers zijn geen criminelen en mogen ook niet zo behandeld worden!

Actie
De laatste tientallen jaren hebben vele Nederlandse organisaties zich verzet tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Sinds 2011 hebben verschillende grote groepen vluchtelingen besloten uit de onzichtbaarheid van de illegaliteit te stappen. We hebben verschillende protestkampen opgezet om aandacht voor onze situatie te vragen. Maar ondanks ons protest is er tot op de dag van vandaag geen enkele verbetering gekomen in het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Nu is het moment dat te veranderen. De vluchtelingen willen een oplossing. Samen kunnen we hier voor zorgen. Geen vluchteling op straat of in de cel! Kom naar de demonstratie en neem je tent mee voor een ééndaags tentenkamp!

13:00 Demonstratie vanaf de Vluchtkerk (Erik de Roodestraat 16, Amsterdam West) naar Museumplein
14:30 Manifestatie op het Museumplein met sprekers, actie en een ééndaags tentenkamp.

Kijk voor meer info, flyer, bestellen van flyers en posters, girorekening, enzovoort, op: http://vluchtelingenactie2013.nl/

Een brede maatschappelijke coalitie
De demonstratie in Amsterdam op 23 maart is een breed maatschappelijk initiatief, met steun vanuit politieke
organisaties, religieuze organisaties, gemeenschappen, vluchtelingen en vele individuen. De volgende organisaties steunen 'Geen vluchtelingen op straat of in de cel':

• Al Maariv
• Al Kabir moskee
• Algemene Nederlandse Vreemdelingen Bond
• African Roots Movement
• African Sky
• Alliantie voor rechtvaardig Amsterdam
• Amsterdam Solidariteits Komittee Vluchtelingen
• Antifascistische Actie Den Haag
• Antifascistische Actie Nederland
• Bijstandsbond
• Borderless
• Catholic Worker Amsterdam
• Comité Ander Europa
• Comité Noodhulp Asielzoekers IJmond
• Commission for Filipino Migrant Workers
• Critical Collective
• Didf
• Doorbraak
• Grenzeloos
• GroenLinks
• HTIB
• Ibn Khaldoun
• Internationale Socialisten
• Intercultureel Leefbaarheid Overleg Amsterdam Nieuw-West
• Justitia et Pax
• Komitee Marokkaanse arbeiders
Amsterdam
• Kritische Studenten Utrecht
• Kunstcollectief voor een menswaardig bestaan
• Landelijke Beraad Marokkanen
• Leefkringhuis Noord
• Marokkaanse Vrouwen Vereniging
Nederland
• Moslim Vandaag
• Migrant 2 Migrant
• Nederland Bekent Kleur
• Noodopvang Parkstad
• Oostalarm
• Partij van de Arbeid Amsterdam
• Platform stop racisme en uitsluiting
• Protestantse Diaconie Amsterdam
• Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland
• Recht op Bestaan
• Respect Network in Europe
• Schijnheilig
• SHUV Emmen
• Social Development Cooperation
• Socialistische Partij
• Stichting Menschlichkeit (Duitsland)
• Stichting Vluchtelingen op Straat
• Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
• Steuncomité Sociale Strijd
• STIL
• Studentenkraakspreekuur
• Transnational Migrant Platform
• VESTA Den Bosch
• Vlot Zuid Limburg
• Vluchtelingen op Straat
• Vluchtkerk
• VluchtelingenvandeStraat
• Vrijwillige Internationale Actie
• Vrouwen Tegen Uitzetting
• Vrouwen voor Vrede Amsterdam

Wil jij hier ook tussen met je organisatie? Ondersteunen jullie de leus 'Geen vluchteling op straat of in de cel? Kijk voor meer info, e-mailadressen en girorekening op: http://vluchtelingenactie2013.nl/