LEGESKOSTEN SCHIETEN OMHOOG

Het wordt steeds duurder voor vluchtelingen om een procedure aan te spannen. De verhoging van de leges wordt steeds gemotiveerd op grond van de werkelijke kosten, maar die van 2011 zijn zo drastisch, dat het er meer op lijkt dat aanvragers zoveel mogelijk ontmoedigd moeten worden. Enkele voorbeelden, waarbij de griffierechten (€ 73) en de eigen bijdrage voor de advocaat (€ 127) nog niet zijn meegeteld. En dat kan wat uitmaken, als de griffierechten inderdaad opgeschroefd worden tot € 500, zoals het kabinet oorspronkelijk van plan was. Het plan is voorlopig in de ijskast gezet, omdat het waarschijnlijk de Eerste Kamer niet doorkomt.

Gezinshereniging of gezinsvorming: 50% meer
Leges tot 1 juli 2011:            €   830
plus per gezinslid:                €   188
Leges per 1 juli 2011:           €  1250
plus per gezinslid:                €   250 

Procedure Medisch, Buiten schuld, Verblijf bij kind: 3x zoveel
Leges tot 1 juli 2011:            €  331
plus per gezinslid:                €  331
Leges per 1 juli 2011:           €  950
plus per gezinslid:                €  950 

Verlenging verblijfsvergunning: 50% meer
Als alles goed gaat krijg je je verblijfsvergunning. Maar let op: deze moet elk jaar verlengd worden, in totaal vier keer. Vergeet je dat, of doe je het te laat, dan moet je van voren af aan beginnen!
Leges tot 1 juli 2011:            €  265
Leges per 1 juli 2011:           €  388 

Inburgering
Binnen die vijf jaar moet je het inburgeringsdiploma zien te verkrijgen.
Cursuskosten:                        €  270  in grote steden
                                           €  700 - € 4500 in kleinere gemeentes,
                                                        hangt af van je beginniveau
Examengeld:              €  0 of  €  350, hangt af van gemeente 

Nederlanderschap
Leges per 1 juli 2011:           €  798
voor een echtpaar:               €1019
per kind:                              €  117
Leges ‘Asiel’:                       €  593
voor een echtpaar:               €  815
plus per kind:                       €  117

Paspoort
Leges voor elk gezinslid: + €100, verschilt per gemeente 

Voorbeeld
Anna, 3 kinderen, start een procedure Buiten schuld op.
Leges hoofdaanvrager Anna:        €   950
plus per kind € 950, bij elkaar:        € 2850
Griffierechten voor de zitting:         €     73
Eigen bijdragen voor de advocaat:  €   127   Totaal:          € 4000                                                                                  

Verlenging verblijfsvergunning: 4 x  € 388    Totaal:          € 1552 

Anna woont in een kleine gemeente, heeft een laag beginniveau.
Kosten inburgeringscursus:                     € 4500
Kosten inburgeringsexamen:         €   350     Totaal:          € 4850

Aanvraag Nederlanderschap:        €   798
plus 3x €117 voor de kinderen:     €   351     Totaal:          € 1149
                
Aanvraag paspoort:                     ±  €  100
plus 3 x +100 voor de kinderen:    ± €  300   Totaal:         ± € 400                   

                                                               TOTAAL: ± €12.000 

Nederlander worden: alleen voor welgestelden!  

Disclaimer: alle bedragen onder voorbehoud van de frequente legesverhogingen. 

Teken de petitie van de werkgroep Leges omlaag:  www.legesomlaag.nl 

Noodfonds VTU voor procedurekosten 7814705 tnv VTU Amsterdam Noodfonds