Het aantal asielverzoeken: waar hebben we het eigenlijk over?

9200 asielverzoeken in 2012
De laatste jaren kwamen er steeds tussen de 10.000 en de 15.000 mensen naar Nederland met een asielverzoek. Volgens de cijfers van het CBS van oktober 2012 waren het er in de eerste helft van 2012 ongeveer 4600. Op grond hiervan kunnen we het jaarcijfer voor 2012 schatten op 9200. Dat zouden er 20% minder dan zijn dan in 2011, terwijl het aantal asielverzoeken in dat jaar ook al 13% kleiner was dan dat in 2010.

4000 verblijfsvergunningen-asiel
De IND heeft in 2011 een percentage opgegeven van 44% ingewilligde asielverzoeken. Als we dit als jaarcijfer nemen, en aannemen dat 44% van de 9200 asielverzoeken uit 2012 op enig moment ingewilligd zal worden, dan betekent dat dat uiteindelijk ongeveer 4000 asielzoekers uit 2012 een verblijfsvergunning krijgen.

Het lage percentage inwilligingen wordt bereikt door een door en door formalistische, door uiterst argwanende ambtenaren in moordend tempo afgewerkte asielprocedure, en doordat procedures Medisch, Buiten Schuld en Humanitair met uiterst strenge aanvullende voorwaarden praktisch buiten werking gesteld zijn.

 

Actie ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’ op 23 maart 2013 georganiseerd door vluchtelingen uit de ‘Vluchtkerk’ in Amsterdam en het ‘Vluchthuis’ in Den Haag samen met ondersteunende organisaties.

http://vluchtelingenactie2013.nl